Wanneer de gemeente in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten een voorkeursrecht tot koop op uw grond heeft gevestigd hoeft u in principe niets te doen. Als u niet van plan bent om de grond te verkopen wacht u rustig af totdat u door de gemeente wordt benaderd. Ook behoeft u niet in te gaan op een eventueel aanbod van de gemeente.

Uitsluitend wanneer u de grond aan derden wenst te vervreemden dan dient u de gemeente eerst de gelegenheid te geven om de grond aan te kopen. Ziet de gemeente af van aankoop van de grond dan bent u, gedurende de periode van 3 jaren vrij om de grond aan derden te verkopen. Wel blijft het gevestigde voorkeursrecht gemeenten, voor de volgende eigenaar, op de grond rusten.

Pas in geval van een onteigening dient u de grond af te staan. Een onteigeningsprocedure staat overigens geheel los van een procedure inzake de Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorafgaande aan een onteigening dient er overigens wel eerst een vastgesteld bestemmingsplan te zijn en dient de gemeente te voldoen aan de overige voorwaarden welke aan een onteigening zijn gesteld.

Bent u wel van plan om de grond aan de gemeente te verkopen dan kunt u de grond aanbieden en de gemeente vragen om een schriftelijk aanbod om vervolgens in onderhandeling te treden met de gemeente.

Wij kunnen u van dienst zijn met het voeren van onderhandelingen met de gemeente.
Heeft nog vragen?

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

 

 

 

 

Call Now Button