Wij hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het adviseren van particulieren en bedrijven welke te maken hebben gehad met grondverwerving voor een dijkversterkingsproject en de gevolgen van de uitvoering van de dijkversterking.

De ervaring is dat deze projecten een grote impact hebben op het woongenot of het landbouwkundig gebruik van de grond van de betrokkenen. Wanneer het Waterschap gronden wil verwerven of tijdelijk in gebruik wil nemen dienen de betrokkenen hierbij volledig schadeloos gesteld te worden. De ervaring is dat de hoogte van de waardering van de gronden, de waardevermindering van uw onroerend goed en de inrichtingskosten van de tuin zijn vaak een punt van discussie zijn. Onze ervaring is dat wij door het aanbrengen van goede argumenten en stevig onderhandelen aanmerkelijk hogere schadeloosstellingen hebben kunnen realiseren.

Daarnaast is de ervaring dat technische en praktische afspraken vooraf goed dienen worden vastgelegd om problemen achteraf te voorkomen. Dit is vaak ingewikkeld maatwerk waarbij het inschakelen van een deskundige van essentieel belang is. Verder is het zo dat de redelijkerwijs gemaakte kosten voor deskundige bijstand door het Waterschap worden vergoed. Hierbij is het van belang om reeds in een vroeg stadium een adviseur in te schakelen. In een vroeg stadium is er nog meer te sturen dan wanneer de plannen figuurlijk gezien in “beton zijn gegoten”.

Heeft of krijgt u te maken met dergelijke plannen en wilt u hierover meer weten. Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

 

Call Now Button