Stel u woont rustig aan een dijk en u krijgt te horen dat u als bedrijf of als privé persoon te maken krijgt met de gevolgen van een dijkverzwaring. Dit kan inhouden dat u bijvoorbeeld agrarische grond, bedrijfsgebouwen, uw woning of een gedeelte van uw fraai ingerichte tuin aan het Waterschap/Hoogheemraadschap dient af te staan. Tevens zal het overblijvende veelal minder waard worden. Dit zal leiden tot schade waarvoor u volledig dient te worden schadeloos gesteld. Dit op basis van de systematiek van de Onteigeningswet. Het is van belang om op een creatieve manier te komen tot een win-win situatie.  Dit is vaak ingewikkeld maatwerk waarbij het inschakelen van een deskundige van essentieel belang is. Verder is het zo dat de redelijkerwijs gemaakte kosten voor deskundige bijstand door het Waterschap/Hoogheemraadschap aan u worden vergoed. Hierbij is het van belang om reeds in een vroeg stadium een adviseur in te schakelen. In een vroeg stadium is er nog meer te sturen dan wanneer de plannen figuurlijk gezien in “beton zijn gegoten”.


Een ander punt is dat u schade kan ondervinden door het uitvoeren van de werkzaamheden. Te denken valt aan schade ten gevolge van heiwerkzaamheden of zwaar vrachtverkeer. Hierbij is het van belang dat hierover vooraf goede afspraken worden gemaakt met het Waterschap/Hoogheemraadschap en dat er 0-metingen worden verricht.

Wij kunnen u van dienst zijn met het voeren van de onderhandelingen met het Waterschap/Hoogheemraadschap.

Heeft u te maken met dergelijke plannen en wilt u hierover meer weten. Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Call Now Button