De overheid heeft steeds meer gronden nodig voor de aanleg van wegen, spoorwegen, dijkverzwaring, woningbouw, bedrijventerreinen en andere voorzieningen. U kunt als ondernemer of particulier te maken krijgen met een dergelijk plan. Indien de overheid (een deel van) uw onroerend goed nodig heeft om een plan te verwezenlijken zal in eerste instantie worden onderhandeld over de overname van het object. Komt u er niet uit, en is er sprake van algemeen belang, dan kan de overheid besluiten uw onroerend goed te onteigenen. U heeft in dat geval recht op een volledige schadeloosstelling op het gebied van vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade. Het bepalen van de hoogte van de schadeloosstelling is een zaak met veel technische, financiële en juridische haken en ogen. Volgens de Onteigeningswet heeft u dan ook recht op het inschakelen van deskundige bijstand waarbij de overheid verplicht is om de gemaakte kosten aan u te vergoeden. Het is daarom altijd verstandig een adviseur in te schakelen.

Wij kunnen u van dienst zijn in dit traject middels:

  • De minnelijke onderhandelingsfase met de overheid.
  • Het eventueel volgende onteigeningtraject.
Call Now Button