Wanneer de gemeente in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten een voorkeursrecht tot koop op uw grond heeft gevestigd hoeft u in principe niets te doen.

Bent u wel van plan om de grond aan de gemeente te verkopen dan kunt u de grond aanbieden en de gemeente vragen om een schriftelijk aanbod om vervolgens in onderhandeling te treden met de gemeente.

Verder kan de grondeigenaar bepalen welke gedeelten van zijn gronden/opstallen bij de gemeente aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld door uitsluitend het erf met de gebouwen aan te bieden en de overige onbebouwde grond in eigendom te houden. Op deze wijze kan een maximale waarde voor de gebouwen worden gerealiseerd.

Tevens kan verkoper via artikel 11 van de Wvg verlangen dat het geheel van de onroerende zaken in de aankoop wordt betrokken. Er dient dan sprake te zijn van een samenhangend geheel. Via lid 3 van artikel 11 kan verkoper eisen dat het bedrijf of de onderneming, waarvan  de onroerende zaken als onderdeel worden geëxploiteerd, in een verkoop wordt betrokken.

Call Now Button