Wanneer  het College van B&W heeft aangegeven om de grond, in beginsel, te willen aankopen dan is het gebruikelijk dat de gemeente een schriftelijk bod gaat uitbrengen. Op dat moment starten de onderhandelingen. Vaak is het door de gemeente uitgebrachte bod niet toereikend. Hierbij is het van belang dat u als verkoper een deskundige adviseur inschakelt die dit bod kritisch gaat beoordelen en, na het uitvoeren van een gedegen marktonderzoek, vervolgens met een onderbouwd tegenbod komt.
Wanneer er overeenstemming tussen verkoper en de gemeente wordt bereikt dan kan de koopovereenkomst worden opgesteld en kan de grond vervolgens worden geleverd aan de gemeente.

Wanneer de onderhandelingen niet tot de gewenste prijs leiden kan verkoper bij het College van B&W een verzoek indienen om binnen 4 weken de rechter te verzoeken om een oordeel over de prijs te geven. De rechtbank benoemt hier een of meer deskundigen die zo spoedig mogelijk een advies over de prijs uitbrengen. De uitspraak volgt binnen 6 maanden. De gemeente is gehouden aan deze uitspraak maar de vervreemder niet. De kosten van de gerechtelijke procedure, het deskundigenadvies alsmede de redelijkerwijs gemaakte kosten voor deskundige bijstand komen ten laste van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button